Бакалаврат на базе младшего специалиста (после техникума)

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра  на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Харківській національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

1. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), приймаються випускники вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації на споріднений напрям підготовки, незалежно від джерел фінансування та форми навчання.

2. Зазначені особи подають до приймальної комісії такі документи:

заяву встановленого зразка на ім’я ректора про прийом на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра на відповідний напрям за бюджетом або на договірній основі та на певну форму здобуття освіти;

 • оригінали диплома та додатка до диплома молодшого спеціаліста або їхні завірені ксерокопії (ксерокопії завіряються за оригіналами університетом або в установленому порядку);
 • медичну довідку за формою 086у;
 • 6 фото розміром 3х4;
 • копію довідки про надання ідентифікаційного коду;
 • паспорт;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для денної форми навчання).

3. Прийом на навчання здійснюється у відповідності до виділених Міністерством освіти і науки України бюджетних місць та ліцензованого обсягу на конкретний напрям.

Для випускників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, фахове вступне випробування (співбесіда) проводиться за програмами, складеними на підставі програм державної атестації студентів коледжу.

4. Зазначені особи, які вступають на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), беруть участь у конкурсі за загальним рейтингом, який ураховує рейтинг із успішності навчання.
При визначенні рейтингу з успішності навчання враховується середній бал диплому молодшого спеціаліста з округленням до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою) Оцінки з диплому молодшого спеціаліста, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

5. Поза конкурсом зараховуються:

 • особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в редакції Закону України від 22.10.93 р. зі змінами та доповненнями надане таке право;
 • діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків віком 18-23 роки;
 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом;
 • особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями.
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

При рівності сум конкурсних балів переважне право на зарахування надається в такій черговості:

 • вступникам, які по закінченню навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста отримали диплом з відзнакою;
 • особам, яким Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • особам, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • вступникам, які мають вищий рейтинг і фахового вступного випробування (державної атестації);
 • вступникам, які мають вищий рейтинг з успішності навчання.

6. Після визначення загального рейтингу приймальна комісія університету формуює пропозиції щодо зарахування вступників на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), на споріднений напрям підготовки, незалежно від джерел фінансування та форми навчання. Ці пропозиції оформляються протоколом засідання приймальної комісії університету.

8. На підставі рішення приймальної комісії ректор видає наказ про зарахування вступників на навчання не пізніше 31 серпня (денна, заочна  форми навчання).

 

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ спеціальності 073 – «Менеджмент», освітня програма «Логістика» на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»  2017

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ спеціальності 275 – «Транспортні технології (міський транспорт)» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»  2017

 

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» (фахове спрямування «Логістика») для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент», спеціальності 8.03060107 «Логістика» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», на освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «магістр»

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент», спеціальності 7.03060107 «Логістика» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», на освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «спеціаліст»

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», спеціальності 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», на освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «магістр»

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», спеціальності 7.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», на освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «спеціаліст»

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», спеціальності 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», на освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «магістр»

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», спеціальності 7.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», на освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «спеціаліст»

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», спеціальності 8.07010101 «Транспортні системи » для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», на освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «магістр»

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», спеціальності 7.07010101 «Транспортні системи» для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», на освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки «спеціаліст»